Stiri

Consultare privind Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei - termen limită 31 martie 2015

Participarea tuturor actorilor relevanți la procesul de consultare a strategiei precum și colaborarea interinstituțională strânsă în etapele următoare au o importantă semnificativă pentru finalizarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României și pentru a ne asigura că procesul de realizare a deciziilor publice privind dezvoltarea teritoriului național este bine fundamentat, riguros și predictibil. Din acest motiv termenul stabilit iniţial pentru transmiterea observaţiilor a fost prelungit până la data de 31 martie 2015 astfel încât să asigurăm participarea unui număr cât mai mare de actori relevanţi la procesul de consultare privind proiectul strategiei.

  • Sprijin pentru derularea procesului de consultare

Pentru a sprijini derularea procesului de consultare în contextul unui document tehnic amplu, vă propunem ca analiza documentului să se concentreze pe următoarele cinci teme de interes major pentru dezvoltarea strategică a teritoriului la nivel național:

(1) Provocări teritoriale prioritare;
(2) Viziunea de dezvoltare a teritoriului național în anul 2035;
(3) Obiective generale și specifice;
(4) Măsuri teritoriale;
(5) Proiecte strategice.

În acest sens pentru a veni în sprijinul procesului de analiză, formulare şi transmitere a propunerilor de îmbunătăţire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României a fost elaborat un document suport.
Acest document se adresează tuturor instituţiilor sau a altor factori relevanţi care doresc să participe la îmbunătăţirea Strategiei de dezvoltare teritorială a României și conține informații privind:

- elementele metodologice de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României care să vină în sprijinul înţelegerii structurii documentului şi a metodologiei.
- întrebări cheie de orientare a procesului de consultare formulate în cadrul temelor de interes major pentru dezvoltarea strategică a teritoriului la nivel național (8 întrebări);
- termenul limită până la care se pot transmite propunerile de îmbunătăţire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României, modalitate de transmitere a acestora şi informaţii de contact.

  • Documentele procesului de consultare

Strategia de dezvoltare teritorială a României - proiect;
Schema de prezentare SDTR
Informatii privind procesul de consultare - document suport;
Întrebări cheie de orientare a procesului de consultare – 8 întrebări (formular pentru completare);
Fișa propunerii de proiect (formular pentru completare) – Anexa 1);
Metodologia de prioritizare și selecție a proiectelor SDTR (informații pentru sprijinirea procesului   de identificare a propunerilor de proiecte - Anexa nr. 2);
Tabelul pentru centralizarea propunerilor de îmbunătăţire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României (formular pentru completare – Anexa 3).

  • Modalitatea de transmitere a propunerilor de modificare a strategiei

Propunerile de modificare ale strategiei vor fi completate în cadrul Tabelului pentru centralizarea propunerilor de îmbunătăţire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României, (potrivit formatului prezentat în Anexa 3), răspunsurile la cele 8 întrebări și, eventual, fișele de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresele de email mihai.tomescu@mdrap.ro şi delia.popa@mdrap.ro și cu adresă semnată de către reprezentantul instituţiei la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, București, Sector 1, 050741. Vă rugăm să menționați pe plic “în atenția Direcției Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură”.

  • Termen limită - 31 martie 2015

Puteți contribui la definitivarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României prin transmiterea propunerilor de îmbunătățire până pe data de 31 martie 2015.

  • Date de contact

Mihai TOMESCU, manager public, 0372114513, mihai.tomescu@mdrap.ro (suport tehnic privind conţinutul strategiei);
Delia POPA, manager public, 0372114518, delia.popa@mdrap.ro (suport tehnic privind procesul de consultare).

  • Pași umători

După finalizarea procesului de consultare, documentul tehnic va fi sintetizat urmând ca pe baza acestuia să fie elaborat proiectul de lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.