Stiri

Consultare privind Raportul de mediu al Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei

În conformitate cu prevederile legale privind obligativitatea realizării evaluării strategice de mediu pentru planuri şi programe, a fost elaborată versiunea preliminară a raportului de mediu pentru Strategia de dezvoltare teritorială a României. Vă rugăm să transmiteţi comentariile şi observaţiile dumneavoastră asupra raportului elaborat pe adresa office@sdtr.ro

Versiunea preliminară a raportului de mediu pentru SDTR

 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a Romaniei are un caracter participativ, în procesul de planificare fiind implicați o serie de factori interesați și instituții relevante.

Astfel, în sprijinul elaborării documentului strategic a fost înființat un grup de lucru interinstituțional cu rol în asigurarea corelării politicilor sectoriale cu viitoarea Strategie de dezvoltare teritorială a României.

Totodată, procesul de elaborare a SDTR are la bază o serie de etape și o serie de acțiuni complementare de informare și implicare a publicului larg.

Aceste acțiuni se operaționalizează prin evenimente publice de informare (vezi calendarul conferințelor regionale), precum și ateliere de lucru cu caracter tehnico-științific cu rol în analiza rezultatelor intermediare și finale ale procesului de planificare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.