Stiri

Ce este SDTR? 

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei adoptata de catre Guvernul Romaniei in data de 5.10.2016 

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este documentul programatic prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei la scara regionala, interregionala si nationala precum si directiile de implementare pentru o perioada de peste 20 de ani integrandu-se aici si aspectele relevante la nivel transfrontalier si transnational.

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este prevazuta în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicată cu completarile și modificarile ulterioare. Aceasta cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului national pentru orizontul de timp 2035.

Perspectiva de dezvoltare a teritoriului national are la baza consolidarea pozitiei strategice a Romaniei in raport cu principalele axe de dezvoltare continentale si globale. Acest lucru se va realiza prin valorificarea avantajelor naturale ale teritoriului national si prin proiectarea unei structuri functionale a teritoriului capabila sa sustina o crestere economica durabila.

Urmarind intarirea coeziunii teritoriale, SDTR propune un set de politici de dezvoltare teritoriala axate pe diferite tipuri de teritorii: zone montane, urbane, zone cu specific geografic, etc.

SDTR propune:

  • Sustinerea dezvoltarii policentrice a teritoriului national;
  • Sprijinirea dezvoltarii zonelor economice cu vocatie internationala;
  • Asigurarea unei conectivitati crescute a oraselor mici si mijlocii cu orasele mari;
  • Sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza prin asigurarea accesului tuturor localitatilor la servicii de interes general;
  • Intarirea cooperarii intre autoritatile publice de la diferite niveluri administrative in scopul asigurarii unei dezvoltari armonioase a teritoriului national.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.