Stiri

Studii

Demersul de fundamentare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României s-a concretizat într-un pachet de 25 de studii de fundamentare care au explorat o serie de problematici deosebit de relevante pentru procesul de planificare strategică teritorială. Cele 25 de studii de fundamentare au fost realizate de o echipă multidişciplinară alcătuită de specialişti din domenii precum: economie, urbanism, geografie, sociologie, telecomunicaţii şi administraţie publică.

Studiile au fost încadrate în 7 domenii tematice, respectiv:

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.