Stiri

Resurse documentare

Consolidarea capacităţii de planificare spaţială, precondiţie pentru dezvoltarea urbană.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a implementat proiectul „Consolidarea capacităţii de planificare spaţială, precondiţie pentru dezvoltarea urbană”, proiect care are o importanţă strategică pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014 – 2020.

Proiectul “Consolidarea capacităţii de planificare spaţială, precondiţie pentru dezvoltarea urbană”, finanțat cu fonduri nerambursabile din cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică gestionat de către Ministerul Fondurilor Europene, are scopul de a sprijini dezvoltarea unui sistem integrat şi armonizat de planificare în România în vederea unei dezvoltări teritoriale şi urbane durabile şi integrate şi a corelării politicilor publice de investiţii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • simplificarea şi îmbunătăţirea arhitecturii de planificare în vederea unei dezvoltări teritoriale durabile şi integrate în sprijinul viitoarei perioade de programare 2014 – 2020;
  • consolidarea capacităţii de analiză şi diagnoză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în domeniul planificării spaţiale şi a dezvoltării urbane integrate;
  • fundamentarea, corecta formulare a politicilor cu impact teritorial şi corelarea programelor de investiţii ale ministerului, finanţate din fonduri naţionale şi europene;
  • fundamentarea unor noi programe de investiţii la nivel naţional, care să vină în sprijinul dezvoltării urbane;
  • fundamentarea dimensiunii teritoriale pentru viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020

Mai jos puteţi descărca rapoartele finale și broșurile elaborate în cadrul proiectului, precum și rezultatele studiilor de caz care au fundamentat rapoartele de expertiză.

Documente Banca Mondială


 

Suport pentru elaborarea şi dezvoltarea de mecanisme pentru implementarea şi coordonarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin intermediul Direcţiei Generale Dezvoltare Regională şi Infrastructură, a participat alături de Agenţia Olandeză pentru Energie şi Schimbări Climatice (NL Agency for Enregy and Climate Change) la implementarea proiectului cu titlul "Suport pentru elaborarea şi dezvoltarea de mecanisme pentru implementarea şi coordonarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României".

Proiectul a fost derulat printr-o colaborare Government 2 Government între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia Olandeză pentru Energie şi Schimbări Climatice, având drept scop furnizarea de asistenţă tehnică Direcţiei Generale Dezvoltare Regională şi Infrastructură, în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, tema propusă spre analiză fiind de "consolidare a rolului zonelor funcţionale ca element cheie în susţinerea dezvoltării urbane în România".

Mai jos puteţi descărca raportul de expertiză furnizat de echipa olandeză în baza proiectului de cooperare bilaterală G2G România – Olanda.

Functional Urban Areas

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.