Stiri

Planificare strategică teritorială

Planificarea teritorială presupune corelarea în plan teritorial a politicilor sectoriale în scopul asigurării coerenței și complementarității procesului de planificare strategică.

Totodată, aceasta presupune și:

  • o mai bună coordonare a procesului de implementare a politicilor sectoriale prin asigurarea legăturii dintre obiectivele de dezvoltare și dinamicile de la nivelul teritoriului;
  • evidențierea impactului teritorial al politicilor sectoriale;
  • furnizarea unui model de dezvoltare în acord cu potențialul real al teritoriului.

Dimensiunea teritorială a coeziunii este acum prezentă în Tratatul de la Lisabona, fiind adaugată coeziunii sociale și economice și devenind astfel un obiectiv asumat politic la nivelul UE.

Această recunoaștere a rolului important pe care îl are dimensiunea teritorială în politicile și strategiile de dezvoltare este reflectată într-o serie de documente de la nivel european.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.