Stiri

Programe de cercetare teritorială

ESPON 2013 este un program operațional în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene prin care este finanțată cercetarea teritoriului european.

Programul ESPON 2013 este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și prin contribuția tuturor statelor participante la program.

Scopul Programului ESPON 2013 este de a sprijini formularea politicii care vizează coeziunea și dezvoltarea armonioasă a teritoriului european prin:

  • furnizarea de informații, statistici, analize și scenarii comparabile privind dinamica teritoriului;
  • evidențierea capitalului teritoriului și a potențialului de dezvoltare a regiunilor și a teritoriilor de dimensiuni mai mari. 

Astfel, Programul ESPON 2013 contribuie la cresterea competitivitatii, intensificarea cooperarii teritoriale si dezvoltarea durabila şi echilibrata a teritoriului european.

Pentru mai multe informații despre Programul ESPON 2013 vă recomandăm să vizitați site-ul oficial al Programului ESPON 2013.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.