Stiri

Proiect asistenţă tehnică

Prezentul proiect își propune să îmbunătățească procesul de planificare teritorială. Acest lucru se va realiza prin pregătirea unor serii de studii sectoriale, dezvoltarea unui cadru și a unor mecanisme noi de planificare, prin monitorizare și implementare ce vor asigura baza unei coordonări și colaborări pe termen lung în ceea ce privește formularea politicilor și priorităților naționale de investiții. Toate acestea vor fi corelate cu potențialul teritorial, cu scopul de a contribui la fundamentarea priorităților pentru următoarea perioada de programare a instrumentelor structurale.

Având la baza scopul enunțat mai sus, proiectul de față contribuie la realizarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României prin furnizarea unor pachete de expertiză tehnică necesare susținerii procesului de elaborare a documentului strategic.

Pachete de activităţi

Prin proiectul prezent a fost prevăzută implementarea a trei pachete de activităţi, după cum urmează:

Pachet de activităţi 1: Activităţi de asistenţă tehnică

Obiectiv: Acest pachet de activităţi urmăreşte asigurarea expertizei tehnice pentru susţinerea procesului de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială a României (dezvoltarea de instrumente şi mecanisme de evaluare şi implementare a strategiei, stabilirea unui cadru de elaborare a strategiei şi a proceselor ce trebuie urmate în vederea articulării studiilor). Prin intermediul acestui pachet de activităţi a fost achiziţionată expertiză tehnică în vederea susţinerii procesului de elaborare a documentului strategic „Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei”.

Au fost achiziţionate serviciile de consultanţă a 10 experţi cu o pregătire şi experienţă de cel mai înalt nivel pentru a sprijini structurile operaţionale de lucru de la nivelul MDRT în procesul de elaborare a SDTR.

a. Rapoarte de expertiză - consultanţi principali

  • A1. Expert coordonator
  • A2. Expert economist
  • A3. Expert urbanist

b. Rapoarte de expertiză, consultanţi secundari

  • B1. Expert economie
  • B2. Expert transporturi
  • B3. Expert mediu
  • B4. Expert urbanist
  • B5. Expert patrimoniu
  • B6. Expert comunicaţii
  • B7. Expert sociologie

Pachetul 2: Activităţi de cercetare teritorială

Obiectiv: Acest pachet de activităţi urmăreşte realizarea de studii şi analize în vederea fundamentării documentului strategic şi susţinerii procesului de elaborare a strategiei.

Prin intermediul fiecărui studiu tematic se asigură identificarea situaţiei generale la nivelul teritorial sau sectorul de activitate analizat, urmârindu-se conturarea unei imagini generale de ansamblu din perspectiva teritorială printr-o abordare integrată multi-sectorială. Identificarea şi propunerea unui set standard de indicatori comuni de analiză constituie un instrument pilot care poate fi folosit şi la scări teritoriale specifice în vederea analizării unor tematici locale cât mai specifice.

Aceste studii sunt analizate de experţii contractati şi vor servi drept suport în elaborarea SDTR.

a. Studii tematice

b. Date şi fond

Pachetul 3 : Activităţi de comunicare, diseminare şi promovare

Obiectiv: Prin acest Pachet de lucru se asigură elementele de comunicare, identitate vizuala, diseminare şi promovare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României. Pachetul de comunicare se implementează pe toată durata de implementare a proiectului.

Activităţile prevăzute spre implementare în cadrul acestui Pachet de activităţi sunt externalizate sub forma unui contract de prestări servicii. Operatorul economic selectat asigură atât activităţile care prevăd partea de comunicare publică cât şi cele pentru comunicarea interinstituţională.

a. Materiale promoţionale (flyere, broşuri)

b. Strategie de comunicare

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.