Stiri

Rezultatele proiectului

Strategia de dezvoltare teritorială a României, document programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României şi direcţiile de implementare pentru o perioada de timp de peste 20 de ani, la scara regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional (art. 14, alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare).
Bază de date teritoriale, cu peste 200 de tabele cuprinzând indicatori din diferite domenii la nivel de UAT.
25 de studii pe următoarele domenii tematice: structuri demografice şi evoluţie socială (3 studii), dezvoltare economică (sectoare economice) (5 studii), protecţia mediului şi valorificarea resurselor naturale (4 studii), comunicaţii şi infrastructură de transport (2 studii), reţeaua de localităţi (5 studii), cultură şi patrimoniu (2 studii), zonele transfrontaliere (1 studiu), zonele cu specific geografic (1 studiu), administraţie publică şi planificare (2 studii).
13 rapoarte de analize statistice pe următoarele domenii tematice: dezvoltare economică, demografie, mediu, transporturi, dezvoltare rurală, incluziune/excluziune socială, tipuri functionale de localități urbane și rurale, zone de influență urbană, accesul populației la servicii de interes general, resurse naturale, potențial energetic, ocuparea și utilizarea terenurilor, execuția bugetelor locale.
Comunicare, diseminare și promovare, Consultări publice, Consultări interinstituționale, Evenimente, Newsletter, Identitate vizuală SDTR, Website www.sdtr.ro, Facebook SDTR.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.